Akkerbouw

Achtergrond 3845 x bekeken 3 reactieslaatste update:15 feb 2016

Areaal bieten kan 20% groeien

De suikerquotering stopt in 2017. Cosun heeft dan meer bieten nodig voor markten die zijn opgebouwd met rietsuiker. Daarna verbetert het financiële resultaat.

Het klinkt op het eerste gezicht vreemd uit de mond van de voorzitter van de raad van beheer van Cosun. Dirk de Lugt is tevreden over de prestaties van de bietentelerscoöperatie in 2015, terwijl het financiële resultaat bijna is gehalveerd. Volgens De Lugt waren echter nog lagere cijfers verwacht. Voor de oogst van 2015 betaalt Cosun een prijs van €43,01 per ton quotumbieten.

Begin vorig jaar verwachtte de coöperatie een bietenprijs tussen €35 en €37 per ton, wat zou leiden tot een opbrengst van rond de €3.000 per hectare. Maar €43,01 is wel de laagste bietenprijs in vijf jaar, goed voor een financiële opbrengst van €3.301 per hectare. In 2014 was dat nog €4.354. De financiële opbrengst van oogst 2012 bedroeg €4.871 per hectare en die van 2013 haalde een record van €4.917.

Investering in verlagen kostprijs en verbeteren efficiëntie

Om duidelijk te maken waarom hij toch tevreden is, maakt De Lugt een vergelijking met 2009 en 2010. "Toen bedroeg de bietenprijs ook €43. Maar de suikerprijs was toen veel hoger dan nu. Het geeft aan dat Cosun de bietenprijs op een hoger peil kan houden dan vijf jaar geleden."

Volgens directievoorzitter Robert Smith werd in 2013 in de EU gemiddeld €700 per ton witsuiker betaald. "In 2015 daalde de prijs naar iets boven de €400. Dat dit Suiker Unie minder hard raakt dan vroeger, komt doordat we hebben geïnvesteerd in het verlagen van de kostprijs en het verbeteren van de efficiëntie. Suiker Unie heeft nu de meest efficiënte suikerfabrieken van Europa en de Nederlandse telers realiseren de hoogste hectareopbrengsten."

De bietenprijs is gebaseerd op een winbaarheid van 90,9 en een gemiddeld suikergehalte van 16,7%. De telers krijgen voor 5% van de surplusbieten, bieten die boven de toewijzing zijn geleverd, de quotumprijs. Voor de overige surplusbieten betaalt Cosun €27,89 per ton.

Ook lager resultaat voor dochterbedrijven

Niet alleen Suiker Unie draaide vorig jaar een lager resultaat dan in 2014. Dat geldt ook voor dochterbedrijf Sensus, dat inuline produceert uit cichorei. Smith schrijft dat toe aan een eenmalige bate in 2014. "Toen kreeg Sensus een uitkering uit een verzekering. Daarnaast steeg de afzet van inuline vorig jaar, maar door de sterke concurrentie staan de verkoopprijzen onder druk."

Aviko verkocht meer aardappelspecialiteiten en frites en de verkoopprijzen waren goed. SVZ, producent van groente- en fruitingrediënten, boekte vorig jaar een gelijk resultaat als in 2014. Duynie, verwerker van reststromen, realiseerde een hogere marge met een lager volume. De omzet van Cosun Biobased Products bedraagt slechts enkele miljoenen euro's.

Smith heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe activiteit. "Steeds meer fabrikanten willen groene grondstoffen gebruiken. We maken onder andere een microvezel uit bietenpulp. Die kan worden gebruikt als hulpstof om vloeistoffen homogeen te houden. We zijn hierover in gesprek met fabrikanten van wasmiddelen en verwachten de microvezel dit jaar te kunnen vermarkten."

'2017 wordt overgangsjaar'

Alle activiteiten samen bracht in 2015 een omzet voort van €1.971 miljoen. Dat is 7% minder dan in 2014. Het bedrijfsresultaat ging 46% omlaag en het nettoresultaat daalde 42%. Smith verwacht voor 2016 dat de totale omzet van Cosun stabiel blijft. "De omzet uit suiker daalt verder, gezien de zeer lage suikerprijs. De omzet uit de andere activiteiten gaat omhoog. Maar het bedrijfsresultaat zal lager uitvallen dan in 2015."

Smith doet geen voorspelling voor 2017. "Dat wordt een overgangsjaar, omdat per 30 september de suikerquotering vervalt. De resultaten van Cosun hangen dan sterk af van de suikerprijs op de wereldmarkt en hoe de andere suikerproducenten in de EU reageren op het einde van de quotering. Na 2017 verwacht ik een stijging van omzet en bedrijfsresultaat."

Volgens Smith is Suiker Unie goed voorbereid op het quotumloze tijdperk. "We verwerken al jaren geïmporteerde rietsuiker en hebben daar afzetmarkten mee opgebouwd in landen met een suikertekort, zoals Zuid-Europa en Engeland. Na de quotering vervangen we de rietsuiker door bietsuiker. Het bietenareaal kan dan groeien naar zo'n 88.000 hectare. Voor 2016 verwachten we een areaal van 71.000 hectare. We gaan de uitbreiding van de bietenteelt zo veel mogelijk onderbrengen bij de bestaande leden."

Cosun-systeem

Vanaf oogst 2017 hanteert Cosun een minimumbietenprijs van €32,50 met als basis 17% suiker en een winbaarheid van 91. De huidige EU-minimumprijs is €26,25. De Lugt: "Als je de EU-minimumprijs vergelijkt met die van Cosun op basis van hetzelfde suikergehalte en winbaarheid, dan is die van Cosun ruim €1 hoger."

Cosun heeft vanaf 2017 een eigen systeem om de aanvoer van bieten af te stemmen op de behoefte van de afzetmarkt. De Lugt: "We voegen de huidige aandelen en de basisreferentie die telers hebben opgebouwd tot en met 2016 samen in ledenleveringsbewijzen (LLB's). Eén LLB komt overeen met 1 ton bieten met 17% suiker en vertegenwoordigt een waarde van €5,50. Dat krijgen de leden terug als ze de coöperatie verlaten.

Cosun stelt deelname aan het teeltregistratiesysteem Unitip verplicht vanaf 2018. De afnemers van suiker willen dat. En Unitip helpt telers de opbrengst per hectare te vergroten. Foto: Jan Sibon
Cosun stelt deelname aan het teeltregistratiesysteem Unitip verplicht vanaf 2018. De afnemers van suiker willen dat. En Unitip helpt telers de opbrengst per hectare te vergroten. Foto: Jan Sibon

 

Er geldt een leveringsplicht van 85%. Dat is de basislevering van iedere bietenteler, die dus is gebaseerd op het aantal LLB's. Cosun bepaalt ieder jaar een toewijzingspercentage tussen de 90% en 110%. Voor deze bieten betaalt Cosun de minimumprijs van €32,50. Daar komt de ledentoeslag bij, die wordt berekend op basis van de winst van de dochterbedrijven. Bovenop de LLB-bieten kan een bepaald percentage surplusbieten worden geleverd tegen een lagere prijs. Dan zijn er nog de overschotbieten waar Cosun een nog lagere prijs voor betaalt."

Voor elk huidig aandeel krijgt een lid 19 LLB's. Alle leden krijgen de mogelijkheid om 20% extra LLB's op te nemen. Dat is de groei van het bietenareaal die Cosun voorziet. De Lugt: "Telers kunnen de LLB's onderling verhandelen via Cosun. Met dit systeem krijgt Suiker Unie die hoeveelheid bieten die we zo rendabel mogelijk kunnen verwerken. Zo zijn we goed voorbereid op een suikermarkt zonder quotering."

Lees ook het interview met Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun.

Laatste reacties

  • g.g

    als het maar niet gaat zoals bij het melkquotum

  • g.g

  • moi !

    Cosun doet er alles aan om in de toekomst genoeg suiker bieten te laten verbouwen door zijn aandeelhouders (bietentelers). Of hun dat lukt is nog de vraag, de prijs zetting is n.l. geen poch .Hun gedachte is door veel bieten te verwerken, ziet men kans om hun (ons) bedrijf veilig te stellen. Gedeeltelijk klopt het maar het veiligstellen van een bedrijf als Cosun moet men toch breder gaan bekijken. Hoe belangrijk gaat het in de toekomst wel niet worden dat de boeren zwarte cijfers kunnen schrijven bij het telen van suikerbieten. Een ding weten wij inmiddels wel, de prijs van bieten zal niet al te hoog zijn. Dan komt de vraag naar voren wat kunnen wij doen aan de kosten kant. We weten allemaal als we meer chemie moeten gebruiken per ha ,dit het de saldo benadeeld . Moeten we meer chemie gebruiken? Die kans is groot! omdat Cosun ons aanspoort om meer bieten te verbouwen . Plus 20% bieten kan leiden naar intensivering van het bouwplan. Met als gevolg dat er meer chemie gebruikt moet worden.Hier zou het dus ook fout kunnen gaan voor de boeren .Cosun heeft zich inmiddels goed ingedekt met het nieuwe aandelen beleid.
    .Alleen hiermee zijn we nog niet klaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.