Akkerbouw

Achtergrond 2883 x bekeken 9 reactieslaatste update:1 dec 2015

Puntemissies hoog op agenda

Waterschappen gaan vanaf nu strenger handhaven op puntemissies in oppervlakte-water. Maar als handhavers moeten ze zich nog bewijzen. Ook in Friesland zijn puntemissies een thema; het staat hoog op de agenda van Wetterskip Fryslân.

Waterschappen zetten dit jaar stevig in op puntemissies (door vullen, reinigen, onoverdekt stallen veldspuiten) in het oppervlaktewater. Ze gaan meer bewustzijn creëren bij akkerbouwers, vaker controleren en ook strenger handhaven. Want er moet een tandje bij.

Waterkwaliteit stokt

De laatste jaren verbetert de waterkwaliteit niet meer. Dat blijkt ook uit het meest recente rapport over dit onderwerp: Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit van het Centrum voor Milieuwetenschappen, uit 2012. Daarin staat dat de waterkwaliteit tussen 2001 en ’09 onveranderd is gebleven. De totale milieubelasting in het oppervlaktewater nam tussen ’98 en ’09 met 70 procent af. Maar die reductie vond dus alleen in de eerste jaren plaats.

De waterschappen willen daarom meer resultaat. En daarin spelen puntemissies - volgens de nota Duurzame gewasbescherming 2012 goed voor 10 procent van de totale milieubelasting - een grote rol.

Stappen nemen in Friesland

Friesland is een provincie met ruim voldoende oppervlaktewater en een flinke enclave akkerbouwers, vooral in het Noordwesten. Puntemissies zijn ook hier een thema. Zo hield Wetterskip Fryslân samen met onder meer LTO Noord en Agrifirm 7 juli een speciale velddag over dit onderwerp, waar zo’n 500 akkerbouwers op afkwamen. Volgens bestuurder Jan van Weperen van het waterschap is nog altijd sprake van gewasbeschermingsproblematiek: “Er moet weer een verbetering komen. Daar zetten wij sterk op in. We kunnen steeds preciezer en gerichter controleren en gaan vanaf nu ook strenger handhaven.”

Naam: Jan van Weperen (59). Organisatie: Wetterskip Fryslân. Functie: lid dagelijks bestuur. Foto: Wetterskip Fryslân

De rol van akkerbouwers

Daarin ligt ook een grote rol voor akkerbouwers. Al hebben die al veel goede maatregelen genomen, stelt Van Weperen. Hij doelt op driftvrije spuitdoppen, sensorgestuurde machines en gps. Máár: “Ze moeten nog een stap extra zetten. Bij een goede bedrijfsvoering hoort ook dat je het milieu niet aantast. Ook al zijn daar extra kosten aan verbonden. Het risico voor de ondernemer zelf is ook groot. Wat als een bepaald middel – dat de teler niet kan missen – uit de handel gaat omdat dit in het oppervlaktewater is gevonden?”

Extra maatregelen

Recentelijk is Wetterskip Fryslân daarom een proef gestart met zes grote akkerbouwers. Doel is vooral eventuele erfafspoeling – door vullen, reinigen, onoverdekt stallen – tegen te gaan.

“Een belangrijk punt is een goede inrichting van de spoelplaats met filter en bezinksloot. Denk ook aan een lichte ploegvoor rond het perceel, als een soort natuurlijke barrière. Of aan een ‘nieuwe’ cascadegreppel – gevuld met compost – naast een bestaande sloot. De compost moet dan de residuen van de puntemissies aan zich binden. Daarnaast werken de akkerbouwers op akkers met bruggetjes van 5 tot 7 centimeter aan het eind van een rug. Als extra barrière. Het zijn allemaal maatregelen die kunnen bijdragen aan schoner oppervlaktewater.”

Het hele artikel is te lezen in Boerderij 48.

Beste Gewasbeschermer van 2015 gezocht!

Om het belang van een goede gewasbescherming te onderstrepen is Boerderij samen met Syngenta Crop Protection twee jaar geleden gestart met de wedstrijd Beste Gewasbeschermer. Beheerst u de gewasbescherming tot in de puntjes? Test uzelf en doe mee.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Een cascadegreppel om de gewasbeschermingsmiddelen tegen te houden. Lees ik dat goed? Ben benieuwd wie hier de weg kwijt is.

 • agratax2

  Waarom moeten we weer wachten op maatregelen van de overheid? Maatregelen die ons opgedrongen worden en zeker een fiks bedrag gaan kosten. Laten we de moderne Zero Drift techniek omarmen en daarvoor gaan met zijn  allen. Laat de LTO zijn tijd besteden aan het onvoorwaardelijk goedkeuren van dit systeem door de overheden Kamer Breed.

 • Jan-Zonderland

  De totale milieubelasting van het opp water nam met 70 % af. In de huidige situatie is 10 % van de mileubelasting toe te schrijven aan gewasbeschermingsmiddelen dus dat is nog maar 3 % van wat het voor 2009 was. Maar wat vindt men dan in het water, welke stoffen zijn het ? en in welke concentraties en hoe komen die daar dan precies. Nu roept men maar wat over erfafspoeling, morsen bij het vullen etc etc. Ik denk dat het in de praktijk allemaal best meevalt en men spijkers op laagwater aan het zoeken is. het is onmogelijk om de milieubelasting terug te dringen naar 0.
  Maar Van Weperen en Co moeten natuurlijk wel 'werk' houden.

 • mafex

  we moeten heel wat controleurs  aan het werk houen
  dat lukt prima, alles wat langzaamdoor het veld rijd is verdacht
  elke auto, zelfs fietser kan een controleur zijn of BOA

  krijg er een achterolgings syndroomvan

  maa we zijn goed voor de werkgelegenheid

 • Wouter

  Worden we nu afgerekend op een rapport met meetgegevens van meer dan 6 jaar oud????
  En die compost, die zou ik wel over het hele perceel willen hebben, maar die mogen we niet zo veel aanvoeren.......

 • info36

  Het steeds zieker wordende Nederland. Wat een ...land.

 • Zandboertje

  Qua drift hebben we het maximale wel bereikt. Nog minder zet geen zoden aan de dijk. De puntemissie is nu het probleem, dus het schoonmaken van de spuit, niet overdekt stallen tijdens regen en de rondwapperende seals van de verpakkingen. Kun je lekker over gaan zeiken en afgeven, maar ook iets aan doen. Het huidige middelenpakket bevalt mij nu prima, wil het graag behouden. Zal dus wel eenmalig een paar grastegels,kiepertje compost en paar bakken zand gaan kosten. Is nog geen 10% van mijn jaarlijkse middelkosten.

 • boerke brabant

  als het waterschap gaat controleren op vervuilingseenheden in buitengebied dan wel graag alles meenemen. In dat geval kan de delifrance en de mc donalds ook een bezoek verwachten , want als ik kijk wat ik allemaal in het veld tegenkom van deze bedrijven, dan hebben we het pas over vervuiling.

 • geert150

  riooloverstorten gaan dan ook dicht ????? en is die vervuiling er dan al vanaf getrokken  ?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.