Akkerbouw

Achtergrond 1574 x bekeken

Na jaren van sterke groei een iets minder 2014

Het biologische winter- en waspeenareaal nam in 2014 af. Maar dat gold ook voor het gangbare peenareaal. Bio blijft echter een groeimarkt.

De groei van de biologische peensector stagneerde vorig jaar. En dat terwijl de sector de jaren daarvoor nog flink in opmars was. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het biologische peenareaal (winterpeen en waspeen) werd tussen 2011 (991 hectare), 2012 (1.077 hectare) en 2013 (1.171 hectare) jaarlijks bijna 10 procent groter. Maar in 2014 slonk het areaal naar 1.128 hectare. Ter vergelijking: het totale peenareaal was dat jaar 8.592 hectare. Bio had daarmee een aandeel van 13 procent, krap 2 procent meer dan in 2011. Het gangbare peenareaal werd in 2014 namelijk ook kleiner.

De cijfers laten daarnaast zien dat het gemiddelde peenareaal per bedrijf nauwelijks toenam: van 6,8 (2011) tot 6,9 hectare (2014). In het bouwplan van de bio-telers zat weinig rek. De algehele groei kwam dus vooral voor rekening van omschakelaars. Tussen 2011 en 2014 kwamen er zestien biologische peenbedrijven bij. Ook in het mindere jaar 2014 waren dat er nog altijd drie. Zodoende noteerde 2014 al 162 bio-bedrijven met peen in het areaal. Inclusief gangbare bedrijven waren dat er 1.250. Het aandeel biologisch kwam zo uit op 13 procent.

Succesvol product

Daarmee bleef bio-peen een van de meest succesvolle biologische producten. En de rek is er nog niet uit. Want het product blijft gevraagd; zowel in binnen- als buitenland (vooral Duitsland). Gemiddeld gaat zo'n 80 procent van alle biologische peen de grens over. En de rest? Uit de Monitor Duurzaam Voedsel van het LEI bleek eerder al dat Nederlandse consumenten in 2013 bijna €110 miljoen aan bio-peen uitgaven. En volgens de biologische ketenorganisatie Bionext neemt die consumptie alleen maar toe. Van alle biologische producten is peen relatief goedkoop en ook dat maakt het aantrekkelijk voor de consument. Daarbij ligt de meerprijs van biologisch steeds hoger. Zo noteerde biologische peen (bron: beurs Emmeloord) in het voorjaar van 2013 €27 per 100 kilo. Een jaar later was dat €53 en dit jaar zelfs €64. Ter vergelijking: de notering van gangbare peen zat die jaren tussen de €15 en €25 per 100 kilo. Het rendement neemt kortom toe.

Beter renderend

De 'terugval' in 2014 lag dan ook niet aan de afzetkant. Die werd vooral veroorzaakt door biologische peentelers die in 2014 voor andere, nog beter renderende bio-gewassen kozen. Dat gebeurde vooral bij een aantal grotere bedrijven en dat liet zich voelen. Maar met de verder toenemende vraag en de betere opbrengstprijzen is de algehele tendens helder: meer biologische bedrijven, meer biologisch areaal. De peenmarkt blijft een groeimarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.