Akkerbouw

Achtergrond 1779 x bekeken

Prijsstijging Bintje-pootgoed is vooral gevolg van areaalkrimp

Waar vorig jaar in maart de prijzen van Bintje-poters snel opliepen vanwege speculatie, speelt ditmaal het krimpende aanbod de hoofdrol. Vooral kleintjes worden snel duurder.

De prijzen voor Bintje-pootgoed stijgen in ras tempo. In het bijzonder de kleine sortering 28/35 millimeter is nu al duur en de tendens is een vaste markt. Het komt vooral door grote vraag uit België, in een periode dat het pootseizoen in beeld komt. Weliswaar vertoont de Belgische fritesproductie een toenemende belangstelling voor rassen als Innovator, Fontane en Challenger, de Bintjes maken nog steeds ruwweg de helft uit van de totale teelt.

Belgische voorkeur voor kleine maat

Een tweede element is de voorkeur die veel Belgische telers traditioneel hebben voor de kleine maat. Deze levert in de uiteindelijke consumptieteelt een in doorsnee grovere sortering op en is teelttechnisch ook heel geschikt voor de meeste Belgische aardappelpercelen. Voor aardappelpootgoed is de Belgische handel grotendeels aangewezen op Nederland. De eigen pootgoedproductie van België is bijna verwaarloosbaar klein, deze beliep in 2013 een areaal voor alle rassen samen van krap 2.300 hectare.

Speculatie minder prijsopdrijvend dan vorig seizoen

De hoofdoorzaak van de nu zo snel stijgende prijs is het beperkte aanbod, een situatie die zich vorig jaar ook voordeed. Bij velen ligt de prijs rond €140 per 100 kilo van begin april 2014 nog vers in het geheugen. Destijds hadden enkele Belgische handelaren verzuimd tijdig positie te nemen, waardoor ze in leveringsproblemen kwamen. Speculatie is ook nu wel een belangrijk element in de prijsvorming, maar zal naar verwachting uiteindelijk minder prijsopdrijvend effect hebben dan aan het einde van het vorige seizoen.

Areaal Bintje-poters in vijf jaar gehalveerd

Fundamenteel is ditmaal het in Nederland doorlopend gekrompen areaal Bintje-poters. In tijdsbestek van vijf jaar is het nagenoeg gehalveerd. Voor de oogst 2014 is er ten opzichte van 2013 verdere achteruitgang geboekt van 1.316 hectare goedgekeurd areaal naar een nu geldende aangifte van 1.072 hectare. Dat gaat harder dan de overschakeling op andere rassen bij de Belgen en een mogelijk wat krimpend areaal fritesaardappelen als gevolg van de dit seizoen abominabele telersprijs voor fritesaardappelen op de vrije markt. Voor de koper van de kleine maat Bintje-poters is het nog een meevaller dat de gemiddelde sortering van de oogst 2014 niet grover dan anders is uitgevallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.