Achtergrond

Bekijk alle artikelen

Marktprijzen

Ga naar Op Maat
Olifantsgras, een gewas waarvan de teelt in de VS in aanmerking komt voor biomassasubsidie.</p>
<p><em>Foto: Michel Zoeter</em>

VS steunt teelt van biomassa

Amerikaanse boeren kunnen subsidie krijgen als ze biomassa produceren, mits die niet eetbaar is voor mensen.