Sprekers

Boerderij Academy | Home | Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven

Jacob van den Borne, Van den Borne Aardappelen, Reusel

 

 

 

Mijn naam is Wim Bos, ben geboren in 1981, ben getrouwd met Marisja en heb drie kinderen van 1, 2 en 4. Ik zit in maatschap met mijn ouders op een melkveebedrijf met nu 250 melk- en kalfkoeien in het Groningse Zuidbroek. We bewerken 110 hectare grond. In 2003 heb ik de hogere landbouwschool afgerond en ben mijn carrière begonnen als melkveehouder. Destijds met 75 melkkoeien en 47 hectare grond en een kleine loonwerktak. Aanvankelijk deed ik er veel naast in het bestuurlijke jongerenwerk bij o.a. AJK, Agrifirm en FrieslandFoods en was ik wat uren werkzaam bij de plaatselijke loonwerker. Een paar jaar geleden heb ik besloten om eerst de focus op het melkveehouderijbedrijf en mijn gezin te richten en minder buiten de deur te werken. Met ons bedrijf zijn wij volop in ontwikkeling. Dit doen wij door de uitvoering van ons eigen 10-jaren plan en door deelname aan verscheidene studieclubs. Op het moment zijn wij voor GEA Farm Technologies software testbedrijf van GEA CowView en van daaruit deelnemer aan het EU Precision Livestock Farming project. 


Elies Lemkes-Strave
is Algemeen directeur ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), NCB Ontwikkelling, NCB Participaties BV, NCB Onroerend Goed. Voorheen heeft Elies verschillende toezichtsfuncties gehad in regionaal-economische ontwikkeling (Impuls NV), het primair (stichting 'De Eenbes') en voortgezet onderwijs (vice-voorzitter OMO tot september 2014) en adviesfuncties in het middelbaar (ROC ter AA, Helmond) en hoger beroepsonderwijk (Fontys, MER). Daarnast lid van de commissie Task Force Zeeland: advies 'Kerend tij'(2010) over het aanbod van beroeps- en hoger onderwijs in Zeeland. Commissariaat VION (2012-2014).

ZLTO is de ondernemersorganisatie met ca. 17.000 leden in het werkgebied Noord-Brabant, Zeeland en Zuid Gelderland, die groene ondernemers, boeren en tuinders, ondersteunt bij hun dagelijkse bedrijfsvoering en daarnaast de verbindende schakel is naar andere sectoren en organisaties om nieuwe kansen te creëren voor duurzame economische groei en sociaal welzijn. 

 

Dr.ir. Corné Kempenaar werkt bij twee kennisinstellingen: Wageningen Plant Research, Agrosysteemkunde (senior onderzoeker precisielandbouw) en Aeres Hogeschool Dronten (lector smart farming). Na zijn studieplantenziektenkunde en promotieonderzoek aan biologische onkruidbestrijding heeft hij zich steeds meer gespecialiseerd in het gebruik van sensordata en ICT bij het verduurzamen van gewasbescherming en andere interventies op het boerenbedrijf. Informatie hierover staan in de diverse dossiers op www.precisielandbouw.eu. Corné coördineert momenteel o.a. een groot publiek-private R&D programma ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ en enkele IoT akkerbouw demonstratie pilots. Tevens slaat hij een brug tussen onderzoek en onderwijs op het gebied van precisielandbouw.

 

Frank Pisters studeerde agrarische bedrijfseconomie in Wageningen. Hij werd agrarisch bedrijfskundig adviseur, adviseerde de agrarisch ondernemer over investeringsplannen, overnames, wetgeving en continuïteit. Bovenal is Frank altijd bezig met het verbeteren van het rendement en het verzekeren van continuïteit van het agrarisch bedrijf. Via een aantal leidinggevende functies (hoofd Adviesgroep, vestigingsdirecteur) binnen verschillende accountantskantoren werd Frank directeur automatisering bij Flynth. Ook hier ging veel aandacht uit naar het efficienter maken van de werkprocessen maar ook naar het gedegen rapporteren van kengetallen  behoeve van een goede advisering. Het gebruik van data voor bedrijfsvergelijking en het digitaal hergebruiken van data ter verwerking in de boekhouding waren hierbij speerpunten. In die tijd is ook de vereniging EDI-Circle opgericht, een cooperatie bestaande uit een aantal accountantskantoren die samen het gebruik van digitale (factuur) informatie nastreven. Frank was een flink aantal jaren voorzitter van EDI-Circle, een platform waar inmiddels 200 leveranciers berichten aanleveren ten behoeve van 20.000 agrariërs.

Sinds 2013 is Frank directielid bij VAA ICT Consultancy. VAA is specialist in het ontsluiten van data en ontwikkelt innovatieve maatwerksoftware voor het vastleggen, ontsluiten, delen en presenteren van (keten)gegevens. Binnen VAA is Frank onder andere verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van een aantal grote uitwissel-en handelsplatformen,  en voor het machtigingenregister AgriTrust, waarbij uitdrukkelijk geldt dat de applicaties eigendom zijn van de klanten en het uitwisselen van data aangestuurd wordt door machtigingen van de agrariers.

 

Drs. Hans van Grieken is als Executive Lecturer verbonden aan Nyenrode. Daarnaast is  hij lid van het internationale Office of the CIO research team van Gartner, een gerenomeerd internationaal ICT research instituut met als specialisatie gebied innovatie. Tenslotte is hij reeds vijf jaar lid van de Raad van Commissarissen van Priva, wereldmarktleider in kassenklimaatbeheersing waarvan de CEO - Meiny Prins - in 2009 werd uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar.