Programma

Boerderij Academy | Home | Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven

Dag 1 | Woensdag 7 juni 2017


 

9.45 - 10.15 Ontvangst met koffie en thee

10.15 uur Kennismaking & Introductie

Jan Vullings, Hoofdredacteur van Boerderij 

10.30 uur Smart Farming - Technologisch ontwikkelingen en maatschappelijke issues

 • Wat zijn drijvende krachten achter innovaties?
 • Welke Smart technologieën passen bij de landbouw?
 • Draagt Smart Farming bij aan duurzaamheid en dierenwelzijn?

Smart Farming – Technologische ontwikkelingen en maatschappelijke issues.De Nederlandse (melk)veehouderij doet het internationaal nog steeds goed en wil deze positie heel graag behouden. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om innovatief te blijven. In deze masterclass ga ik in op  de drijvende krachten achter deze  innovaties en ga ik een paar spiegels voorhouden.  Hierbij worden een aantal spanningsvelden, cq verwachtingspatronen  besproken. Grote ontwikkelingen in de Informatie en Communicatie Technologie vinden vooral buiten de landbouw plaats,  gaan waanzinnig snel en kunnen vrij disruptief zijn. Ik vind dat de veehouderijsector zich continue de vraag moet stellen wat die ontwikkelingen bij kunnen dragen aan  het verbeteren van eigen bedrijfsvoering. Wat is daarvoor nodig, wie komt er in beweging en hoe kun je het goed in je bedrijfsvoering  inpassen. De veehouder heeft hier een belangrijke rol in, maar staat daarin zeker niet alleen.  Daarnaast ga ik in op het spanningsveld rond verwachtingen tussen maatschappij en producenten.  Kan Smart Farming wel degelijk bijdragen aan een duurzame welzijnsvriendelijk professionele veehouderij.

Kees Lokhorst, Senior wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research, Lector Herd Management en Smart Dairy Farming bij van Hall Larenstein University of Applied Science

12.30 uur  Lunch pauze

13.30 uur Praktijk: De digitale boerderij

 •  Precisie landbouw
 •  Duurzaamheid
 •  Opbrengstmeting

Jacob van den Borne, Eigenaar Van den Borne Aardappelen, Reusel

15.30 uur Praktijk: Smartfarming voor Smart Farmers

 • Technologie die 24/7 waakt over mijn koeien boven een Pool die 200 koeien per uur melkt
 • Het hoe en waarom van technologie en de rekensom
 • De voor- en nadelen van technologie

De melkveehouderij staat niet stil. Daar waar in de wereld velen met smartphones en smartwatches  zijn of haar eigen prestaties in de gaten houden, zien we deze technologische vooruitgang ook steeds meer in de melkveehouderij. Daar waar sceptici bang zijn dat het contact met de koe verloren gaat, de koe nog meer een productiedier wordt en haar natuurlijke gedrag verstoord wordt door technologie, blijkt bij ons op het bedrijf het tegendeel. Ingegeven door het vraagstuk rondom efficiëntie en productiviteit, hebben wij om verscheidene redenen  gekozen voor een hoge automatiseringsgraad. Na ruim twee jaar kunnen we zeggen dat het contact en de individuele aandacht die wij hebben voor onze koeien, nog nooit zo hoog is geweest. Om alles uit het systeem te halen wat erin zit, vraagt het systeem echter om bepaalde vaardigheden die je nog niet op de landbouwschool leert. 

Wim Bos, Mede-eigenaar Maatschap Bos-Carabain, Zuidbroek Groningen

17.30 uur Diner pauze

18.30 uur Boeren met tech en touch

 • Samen vernieuwend boeren
 • Slim boeren, meer rendement
 • Minder input, meer output
 • Big data: sleutel tot slim boeren en consumeren
 • Boer als ingenieur, ingenieur als boer

Technologie heeft altijd een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de landbouw. Vandaag de dag zijn technieken niet meer weg te denken op het boerenbedrijf. Boeren omarmen de modernste technieken om het dagelijkse werk makkelijker en effectiever te maken. De volgende stap is die naar slimme en integrale (management)systemen. Die stellen boeren in staat bruggen te slaan tussen boerenbedrijven, in de keten en naar de maatschappij. Met de boer aan het roer. Boeren met gevoel voor tech en touch. Dat is samen vernieuwend boeren.    

Elies Lemkes-Strave, Directeur ZLTO

 


 Dag 2 | Woensdag 14 juni 2017


09.30 uur Meer met minder via data-intensieve high-tech landbouw

 • Sensortechnologie
 • Data-infrastructuren en analytics
 • Toepassingen op bedrijven en in de ketens

Precisielandbouw gaat over gericht inspelen op de variatie die er is binnen de landbouw. Het gaat om variatie in bodemeigenschappen, stand en kwaliteit van het gewas, eigenschappen van individuele boerderijdieren, etc. Anno 2016 zijn er veel enabling technologies beschikbaar om variatie te meten, en hieraan managementacties te koppelen en/of opbrengsten en kwaliteit beter te voorspellen.  Naast de sensoren zijn er dus data-infrastructuren nodig om de sensorwaarden te verwerken, decision support systems om beslissingen te nemen, en mechanisatie om de acties uit te voeren. Steeds meer gebeurt dit autonoom. In de masterclass worden recente innovaties op dit vlak besproken en wordt een doorkijk gegeven naar wat er in de toekomst nog meer aan komt.

Dr.ir. Corné Kempenaar, Senior onderzoeker precisielandbouw, Wageningen Plant Research, Agrosysteemkunde, WUR en Lector Smart Farming, Aeres Hogeschool Dronten

12.30 uur Lunch pauze

13.30 uur Data en Big Data

 • Valt er met data geld te verdienen?
 • Wie verdient dan dat geld?
 • Wat is nieuw onder de zon?

“Data “en “big data” zijn woorden die niet meer weg te denken zijn als het gaat om hedendaagse samenwerking in de agrarische sector. Als het rendement omhoog moet, als we duurzaamheid moeten aantonen, als de keten geïntegreerd moet worden: roep “big data” en het komt voor elkaar. Helaas geldt ook hier: het lijkt weer te mooi om waar te zijn.

Als iemand al goud kan verdienen aan big data, moet de boer dan niet minimaal zilver hebben? En: wat gebeurt er met al die data? Is betrouwbaarheid wel verzekerd? Vallen de data wel in goed handen? En de belangrijkste vraag nog: wat kan de boer met al die data? Wordt hij er wijzer van?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we ingaan op bovengenoemde aspecten.

Frank Pisters, Directielid, VAA ICT Consultancy

15.30 uur Boeren in de toekomst: Big Data - Technologische ontwikkelingen en duurzaamheid

In zijn bijdrage aan de Masterclass Smart Farming zal Hans van Grieken een uitgebreid overzicht geven van digitale technologieën en trends die op dit moment binnen de farming wereld nieuwe kansen scheppen. Hij zal stilstaan bij de wijze waarop diverse organisaties strategisch omgaan met de uitdagingen die met deze digitaliseringsslag met zich mee brengt en de keuzes die zij gemaakt hebben.

Hans van Grieken is als Executive Lecturer verbonden aan Nyenrode en daarnaast Director Digital Business Innovation bij Deloitte en verbonden aan hun internationale Center for the Edge. In zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen Priva heeft hij toezicht gehouden op de digitale transformatie van dit technologie bedrijf in de tuinbouw sector.

Drs. Hans van Grieken, Executive Lecturer verbonden aan Nyenrode Business Universiteit

17.30 uur - Afsluiting