Sprekers

Home Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven 

 

Prof.dr.ir. Siem Korver is bijzonder hoogleraar Food, Farming & Agribusiness aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft verschillende jaren gewerkt in management posities bij internationale Agri-Food bedrijven. Naast zijn huidige functie in Tilburg heeft hij een aantal toezichthoudende en bestuurlijke functies in de Agri-food sector.

 

Gert van Dijk is Professor of Cooperative Business Administration and Management at Nyenrode Business Universiteit and became Director General of the National Council of Cooperatives in 1990. In this position he is actively involved with national and international agribusinesses and companies, as well as, financial, governmental and non-governmental organizations. His research focuses on cooporative structures and the agribusiness sector. 

Gert is also a member of the supervisory board for various companies and not-for-profit organizations. He is Director of the Netherlands Institute of Cooperative Entrepreneurship. Studied Animal Husbandry and Genetics at the Agricultural University of Wageningen and Economics at the University of Aberdeen, Scotland, where he also earned his PhD. He was (senior) lecturer at both these universities for a number of years. 

Subsequently he was Director of Multidisciplinary Research Studies at the Organization for Applied Physical Research (TNO) and later became Director of Studies for Agricultural Policy Research at Wageningen University.   

 

Dr. Jaap Schaveling is werkzaam te Nyenrode Business Universiteit als associate professor Samenwerken en Leiderschap. Hij heeft vele boeken op zijn naam staan waaronder  Systeemdenken, Tijdelijk Leiderschap, Succesvol organisaties ontwikkelen, De Organisatiecoach,  Succesvol Interim-management en vele artikelen.

 


Dr. Jeroen van der Velden is Associate Professor Strategie alignment en codirecteur voor het Center voor strategie van Nyenrode Business Universiteit. Hij doceert daar op het gebied van Strategie en transformatie. Zijn interesse focust zich op de vraag hoe organisaties in een veranderende context het vermogen kunnen ontwikkelen om mee te bewegen. 

Als zelfstandig adviseur werkt hij voor grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Hij participeerde in organisatieontwikkelingsprojecten bij onder meer de Belastingdienst, Veiligheidsregio Twente, Wageningen Universiteit, Heineken, ING en Lely. Daarin vormde het implementeren en realiseren van strategische ambities en samenwerkingsvraagstukken een steeds terugkerende component. 

 

Herbert Rijken is hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Nyenrode, heeft promotieonderzoek uitgevoerd in de toegepaste kernfysica aan de Technische Universiteit Eindhoven en is werkzaam geweest als adviseur ondernemingsstrategie en bestuur. Zijn huidige onderzoek richt zich voornamelijk op kredietrisico, structured finance, financieringskosten en besturingsvraagstukken in ondernemingen.

 

Bert Kersten is actief op het terrein van bedrijfsprocessen: van verbetering tot optimalisatie. Hij was 20 jaar hoogleraar op dit terrein aan de VU en sinds 2008 op Nyenrode. Hij combineert een grote bedrijfservaring met zowel een academische als pragmatische visie. Zijn passie ligt in het proberen vooruit te helpen van mensen én organisaties.

 

Désirée van Gorp is sinds 1999 werkzaam aan de Nyenrode Business Universiteit en is Professor International Business alsook visiting professor aan de Renmin Universiteit in Peking, China. Désirée opereert op de nexus van praktijk, beleid en onderzoek. Op deze manier legt ze de verbinding tussen bedrijfsleven en haar onderzoek voor bijvoorbeeld de Wereldbank, het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse ambassade in Bangladesh. Haar onderwijs richt zich op Global Sourcing, Offshoring, Outsourcing, New Technologie & Innovatie and International Business & Diplomatie. Désirée is lid van de Raad van Commissarissen van Atradius en Missing Chapter Foundation, de Adviesraad van het 'Joint Program' onderzoeksprogramma van de Wereld Handels Organisatie, Shanghai Human Resources Consulting Association en ECP.NL (platform voor E-Nederland). Tevens heeft ze zitting in het bestuur van Humanity House en Cirion Foundation en het Comité van Aanbeveling van AMREF Flying Doctors.