Programma

Home | Programma | Sprekers Locatie | Inschrijven 

Dag 1 - Woensdag 5 oktober 2016

08:30 – 09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:00 – 09:15 uur Kennismaking & Introductie door Jan Vullings, Hoofdredacteur Boerderij 

09:15 – 12:30 uur De duurzame mondiale voedseleconomie: Trends, techniek, innovatie en beleid

 • Trends in de duurzame voedseleconomie en de voedselketens
 • Ontwikkelingen nieuwe technologieën en de impact op de voedselketen
 • Uitdagingen voor het toekomstig voedselbeleid

De duurzame voedseleconomie is een sector met grote internationale dimensies wat o.a. blijkt uit de internationale handel in voedingsgrondstoffen, de verschillen in regio’s qua beschikbaarheid van voedsel en het toenemend belang van gestructureerde voedselketens. Deze module zal de deelnemer inzicht geven en ervaring op laten doen met mondiale trends en de ontwikkelingen in de totale voedselketen van primaire producent tot consument. De omgeving van de voedselketen zoals de maatschappij en het overheidsbeleid (nationaal en internationaal) zullen ook worden besproken.Nieuwe technologieën en innovatiekracht vormen de aanjager voor enerzijds de concurrentiekracht van de agri-food sector en anderzijds voor het behouden van het maatschappelijk draagvlak. Verbindingen met andere sectoren en nieuwe businessmodellen zijn cruciaal.De onderwerpen zullen  worden besproken vanuit het oogpunt van het agri-food bedrijf en de agrarische ondernemer.

 Prof.dr.ir. Siem Korver, Hoogleraar Food, Farming en Agribusiness, Universiteit van Tilburg

12:30 - 13:30 uur Lunch pauze

13:30 - 15:30 uur Coöperatief ondernemen en de eigen bedrijfsvoering

 • Hoe kan ik het rendement van coöperatief ondernemen meten en heb ik er invloed op?

Prof.dr. ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Cooperative Business Administration & Management, Nyenrode Business Universiteit

15:30 - 17:30 uur Leiderschap 

Herkennen van het moment wanneer je toegevoegde waarde hebt voor de organisatie en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

 • Wat zijn de belangrijkste speelvelden van leiderschap?
 • Een evolutionaire kijk op leiderschap
 • Hoe kunnen we zorgen dat we zelf en onze mensen in de groene zone blijven?

Het vraagstuk waar Jaap zich vooral mee bezig houdt is hoe we steeds weer beïnvloed worden door de omgeving, maar ook hoe we die omgeving kunnen beïnvloeden. Dat is de essentie van leiderschap, hoe word ik meer de speler in plaats van de bal? Aan de hand van de sociale psychologie, de evolutionaire psychologie en systeemdenken zullen we dit vraagstuk in kaart brengen inclusief concrete tools wat u kunt doen. In organisaties zijn we vaak uit de flow en niet in de wat Jaap noemt de groene zone. De zone waar de zaken meer vanzelf gaan, waar de zaken zowel op korte als langere termijn goed gaan. We laten onszelf en onze mensen vaak teveel leiden door allerlei onbewuste processen die we niet in de hand hebben. Deze bijeenkomst biedt inzichten en concrete tools om te zorgen dat we meer in de groene zone zitten.

Dr. Jaap Schaveling, Associate professor Samenwerken en Leiderschap, Nyenrode Business Universiteit

Dag 2 - Woensdag 2 november 2016

09:00 – 09:30 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 12.30 uur Strategie en ondernemerschap

 • Wat is strategie nu eigenlijk?
 • De waarde van strategisch denken
 • Veranderingen in strategische stijlen
 • Het vergroten van het aanpassend vermogen

Strategie is een patroon in een stroom van acties; of een consistente manier van handelen gedurende een bepaalde tijd (Mintzberg)

De Nederlandse agrarische sector kenmerkt zich door haar innovatieve kracht, productiviteit en internationale concurrentiekracht. Desondanks staan rendementen en vraag onder druk als gevolg van onder meer veranderende regelgeving, duurzaamheid en prijsconcurrentie. Vanuit strategisch perspectief zal iedere speler in deze sector keuzes moeten maken hoe zich te onderscheiden, met wie samen te werken en op welke wijzen zich te organiseren. In zijn verhaal zal Jeroen van der Velden ingaan op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij.

Dr. Jeroen van der Velden, Associate professor Strategy alignment and director of the Center of Strategy, Nyenrode Business Universiteit

12:30 – 13:30 uur Lunchpauze

13:30 – 15:30 uur Ondernemingsfinanciering gezien door de ogen van de financier

 • Cash flow door een financier
 • Rendementseisen die de financier stelt
 • Risicoanalyses die een financier maakt

Hoe kijkt een financier tegen een onderneming aan? Dit bepaalt hoe een onderneming wordt gefinancierd, hoe een onderneming zijn risico management inricht, hoe een onderneming zichzelf juridisch organiseert en zelfs hoe een onderneming zich strategisch oriënteert. Centraal in deze sessie staat het perspectief van zowel vreemd vermogen financiers als eigen vermogen financiers. Deze worden gevormd door cash flow analyses (gegeven het business model), rendementseisen en risicoanalyses.

Ondernemingsfinanciering voor MKB ondernemingen komt niet meer standaard van de bank. Verschuivingen treden op naar andere partijen dan de bank. Trends in de markt van ondernemingsfinanciering komen ook aan bod. Als voorbeeld wordt besproken de MKB financiering door banken en de financiering van ondernemingen door private equity partijen.

Prof. dr. ir. Herbert Rijken, Hoogleraar Corporate Finance, VU Amsterdam 

15:30 – 17:30 uur Operationeel management'

Technologie is ongetwijfeld een van de sterkste krachten die de manier waarop we werken en leven beïnvloeden. Het leidt tot meer mogelijkheden en roept de vraag op of onze “oude” manier van werken nog wel voldoet. Ook leidt het tot wijzigende bedrijfsprocessen en tot de noodzaak om steeds weer te kijken of het anders, beter kan.

Vragen die dan – en ook deze middag – aan de orde komen zijn: Wat zijn de bottlenecks binnen het agrarisch bedrijf? Waar zit verspilling? Waar zit klantwaarde? Kunnen mijn resultaten beter als ik op een andere manier samenwerk in de keten? Ben ik licht, vlug en precies genoeg om te overleven?

Prof. dr. Bert KerstenHoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT bij Nyenrode Business Universiteit

17:30 - 18:30 uur Diner

18:30 - 20:30 uur Vrije markt

 • Nieuwe markten: kansen en uitdagingen; goede voorbereiding zorgt voor ervaring rijker en illusie armer. 
 • Manieren om deze markten te betreden; ins&outs om kansen in business om te zetten.
 • De ontwikkeling van 'Aid to Trade' als aanjager van meer business in nieuwe markten.
 • Verantwoordelijkheid in de agri waarde keten gaat over de grenzen heen.  

Prof.dr. Désirée van Gorp, Hoogleraar International Business, Nyenrode Business Universiteit