Programma

Home Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven 

De masterclass bestaat uit 2 losse bijeenkomsten  en vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. De masterclass start op  beide data om 09.30 uur en zal eindigen omstreeks 18.00 uur. Bekijk het programma:

Dag 1 

08:30 – 9:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:00 – 09:30 uur Introductie door de hoofdredacteur van Boerderij

Jan Vullings

09:30 – 10:30 uur Goed ondernemerschap kan niet zonder risicomanagement: inzicht in de vormen van risicomanagement 

 • Wat zijn de risico's? 
 • Wat is de omvang? 
 • Wat is het belang om deze te managen?  

Ruud Huirne 

10:30 - 12:00 uur Prijsrisicomanagement in brede zin 

 • Wat zijn de mogelijkheden? 
 • Waar ondersteunt het EU landbouwbeleid? 
 • Evalueer en optimaliseer uw strategie 
 • Ervaar hoe u door risicomanagement uw bedrijfsresulataat kunt verbeteren 

Dr. ir. Miranda Meuwissen

12:00 – 13:00 uur Lunchpauze

13.00 – 16.00 uur Risicomanagement in ketenverband

 • Verdeling van de baten en risico's 
 • Kwaliteitsgarantiesystemen
 • Delen van informatie

Dr. Ir. Gé Backus

Van termijnmarkt naar margemanagement

 • Achtergronden termijnmarkt
 • Van analyse naar strategie 
 • Praktische implementatie

Gert- Jan Hermanussen

16:00 - 18:00 uur (Prijs)-risicomanagement in de aardappelteelt

 • Risico-inventarisatie
 • Organiseren van risico's 
 • Planmatig uitvoeren

Wim van de Ree

Dag 2 

9:00 – 9:30 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 12.30 uur Risicomanagement in de ketenlogistiek 

Prof. dr. ir. Jack van der Vorst 

12:30 – 13:30uur Lunchpauze

13:30 – 16:30 uur Coöperatieve onderneming 

Prof. dr. ir. Gert van Dijk 

16:30 – 18:00 uur Vrije markt 

 • Opkomende markten nemen het over 
 • Een goed voorbeeld: Bangladesh
 • Risicomanagement als een instrument in nieuwe markten

Prof. dr. Desiree van Gorp 

18:00 - 19:00 uur Diner 

19:00 - 20.30 uur Praktijkcase: DLV over Pig trading company

Paul Bens