Sprekers

Home | Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven 

Dr. Jeroen van der Velden is Associate Professor Strategie alignment en codirecteur voor het Center voor strategie van Nyenrode Business Universiteit. Hij doceert daar op het gebied van Strategie en transformatie. Zijn interesse focust zich op de vraag hoe organisaties in een veranderende context het vermogen kunnen ontwikkelen om mee te bewegen. 

Als zelfstandig adviseur werkt hij voor grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Hij participeerde in organisatieontwikkelingsprojecten bij onder meer de Belastingdienst, Veiligheidsregio Twente,   Wageningen Universiteit, Heineken, ING en Lely. Daarin vormde het implementeren en realiseren van strategische ambities en samenwerkingsvraagstukken een steeds terugkerende component.

Dr. Emiel F.M. Wubben is als Universitair hoofddocent Strategisch Management verbonden aan Wageningen Universiteit, waar hij met collega’s innovaties in ketens en netwerken centraal stelt. Hij is tuinderszoon van afkomst, econoom van opleiding, en bedrijfskundige van beroep. Emiel combineert onderwijs in strategisch management en biobased business, met onderzoek naar samenwerkingsverbanden, agroparken, bedrijfsmodellen, en biobased innovaties (in glastuinbouw), en is selectief actief in werkgroepen en advisering. Hij is actief lid van het Groene Brein, wetenschappers die bedrijven en andere partijen helpen bij het realiseren van duurzame verdienmodellen. 

 

Prof. dr. Bert Kersten is actief op het terrein van bedrijfsprocessen: van verbetering tot optimalisatie. Hij was 20 jaar hoogleraar op dit terrein aan de VU en sinds 2008 op Nyenrode. Hij combineert een grote bedrijfservaring met zowel een academische als pragmatische visie. Zijn passie ligt in het proberen vooruit te helpen van mensen én organisaties.

  

Prof. ing. René Weijers heeft sinds 2013 zijn eigen adviespraktijk René Weijers advies. Zijn expertise ligt bij de advisering en procesbegeleiding bij kernvragen op de bestuurs- en managementagenda, zoals organisatievernieuwing, verandermanagement en leiderschap. Tevens is René kerndocent bij de Masterclass Verandermanagement van Nyenrode Business Universiteit. Voorheen was René werkzaam als bestuurs- en managementadviseur en senior partner bij WagenaarHoes. 

 

Prof. dr. G.J.M. (Alfons) Oude Lansink (1967) studeerde af in de agrarische economie aan Wageningen Universiteit (1992) en promoveerde aan de zelfde universiteit in 1997. Hij was aansluitend verbonden als onderzoeker en universitair docent aan de leerstoelgroepen Agrarische Economie en Milieu Economie. In 1999 maakte Oude Lansink de overstap naar de leerstoelgroep Bedrijfseconomie. Vanaf 2003 is hij hoogleraar Bedrijfseconomie en vanaf 2014 daarnaast Directeur van de Wageningen School of Social Sciences (WASS).  


Prof. dr. mr. Leo Witvliet is hoogleraar Strategisch Management aan Nyenrode Business Universiteit. Leo is gespecialiseerd in interventiekundige vraagstukken met betrekking tot organisaties, met name vanuit het gezichtspunt van zin- en betekenisgeving.