Programma

Home | Programma | Sprekers Locatie | Inschrijven 

College 1: Strategie 
9 maart 2016 - Dr. Jeroen van der Velden, Associate professor Strategy alignment and director of the Center for Strategy, Nyenrode

Strategie in verandering

 • Wat is strategie nu eigenlijk? 
 • De waarde van strategisch denken
 • Verandering in strategische stijlen
 • Het vergroten van het aanpassend vermogen

De Nederlandse agrarische sector kenmerkt zich door haar innovatieve kracht, productiviteit en internationale concurrentiekracht. Desondanks staan rendementen en vraag onder druk als gevolg van onder meer veranderende regelgeving, duurzaamheid en prijsconcurrentie. Vanuit strategisch perspectief zal iedere speler in deze sector keuzes moeten maken hoe zich te onderscheiden, met wie samen te werken en op welke wijzen zich te organiseren. In zijn verhaal zal Jeroen van der Velden ingaan op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij.

College 2: Bedrijfsmodellen en Keteninnovatie 
16 maart 2016 - Dr. Emiel F.M. Wubben, Universitair hoofddocent, Leerstuurgroep Bedrijfskunde, WUR

 • Waarop focust u zich met uw business model, zodat u optimaal knelpunten reduceert en mogelijkheden benut?
 • Hoe kunnen keten- en netwerkinnovaties helpen om bedrijven een antwoord te bieden voor de uitdagingen waar de agrivoedingsbedrijven en de sector als geheel voor staan?
 • Wat moet u doen om een gezamenlijk innovatieproject te starten en daarna tot een goed einde te brengen?

Het flexibel kunnen aanpassen van bedrijfsmodellen en het kunnen samenwerken met keten- en netwerkpartners is essentieel geworden voor agrivoedinsgbedrijven om te overleven in de markt. Efficiëntieverbeteringen waren altijd redelijk nauwkeurig te berekenen, maar samenwerken voor grotere verbeteringen en vernieuwing is hoogst onzeker, vereist goed en kritisch inzicht in eigen kennis en kunde, én het opbouwen van vertrouwen in diegenen met wie u samenwerkt. In dit college gaan wij in op de vraag wat nu eigenlijk de do’s en don’ts zijn bij samenwerking en gaan we aan de slag met het opbouwen van nieuwe bedrijfsmodellen, gericht op innovatie.

College 3: Financiën
23 maart 2016 -  Prof.dr.ir. AGJM (Alfons) Oude Lansink, Hoogleraar Bedrijfseconomie en directeur van de Wageningen School of Socia Sciences (WASS).  

 • Samenstelling jaarrekening
 • Ratio analyse op basis van de jaarrekening
 • Rentabiliteit investeringen

Het college financieel management introduceert de cursist in de jaarrekening van bedrijven en laat zien welke informatie uit de jaarrekening kan worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in de financiële situatie.  Daarnaast besteedt dit college aandacht aan enkele methoden om de rentabiliteit van investeringen te bepalen.

College 4:  Hoe het denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering 
30 maart 2016 - Prof. dr. Bert Kersten, Hoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT, Nyenrode Business Universiteit

 • Vaststellen van de voornaamste bottle neck in het bedrijf
 • Onderscheid maken tussen de kerncompetenties en andere werkzaamheden
 • Verhogen klanttevredenheid en efficiëntie door principes uit LEAN 

Goede logistieke processen kunnen veel geld en tevreden klanten opleveren. Slecht lopende processen daarentegen vragen onnodig veel geld, zorgen en aandacht en leiden tot veel ontevredenheid in de hele keten. In dit college gaan we in op doorloopsnelheid en verbetering van de keten; we behandelen de begrippen licht, vlug en precies en gaat in op de kernbeginselen van LEAN. 

College 5: Verandermanagement 

6 april 2016 - Dr. ing. René Weijers, Bestuursadviseur (René Weijers Bestuursadvies) en Executive Lecturer Verandermanagement Nyenrode Business Universiteit

Zijn we wel goed wijs in een verandering van tijdperk? Hoe krijg ik een verandering in mijn bedrijf voor elkaar? Hoe kan ik omgaan met complexiteit en dynamiek?  Wat is nodig voor een inspirerende aanpak gericht op resultaat dat er toe doet? René Weijers ‘staat stil bij verandering’ en zet een verfrissend perspectief neer geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

College 6: Ondernemerschap en innovatieve bedrijfsvoering 
13 april 2016 -  Prof. dr. mr. Leo WitvlietHoogleraar Strategisch Management aan Nyenrode Business Universiteit.

 • Ondernemen in een complexe context
 • Het spel van concurreren en samenwerken (21ste century skill)
 • Veranderen doe je samen
 • In alles zit een ICT-component, die je moet begrijpen

In dit college zullen wij ingaan op de vragen van deze tijd. Wat betekent ondernemen in een context die permanent onderhevig is aan verandering. Innoveren is in dit tijdsgewricht iets anders dan even je processen aanpassen. Oorzaken, globalisering, technologisering, ict die iedereen en alles verbindt en er voor kan zorgen dat binnen een mum van tijd andere uitgangspunten  gehanteerd worden. Daarnaast staat de sector voor grote uitdagingen, waar de antwoorden niet zomaar op te geven zijn. Geen oplossingen, maar wel een kader dat gegeven wordt, waaruit de antwoorden kunnen komen als de goede vragen gesteld worden. Even buiten de oevers treden van de dagelijkse werkelijkheid.