Programma

Home | Programma | Sprekers | Locatie | Inschrijven 

College 1: Strategie 
9 november - Drs. Richard Janssen, Dynamics of Strategy, Entrepreneurship, Strategy, Innovation management, Nyenrode Business Universiteit

Strategie en ondernemerschap

Dit college staat in het teken van marktpositionering en de omgang met concurrentie. 
We onderzoeken welke opties een agrarisch bedrijf heeft om niet te hoeven vechten met commodities in een markt met prijsdruk. Welke opties zijn er om nieuw markten/marktsegmenten te ontwikkelen? 
De module begint met de theorie over de verschillende vormen van positionering in bestaande of nieuw markten en ontwikkelt begrip voor de verschillende concurrentievormen die bij de positionering horen.  
Het tweede gedeelte  behandelt  Richard Janssen de rondeelcase. Een reallife case van De Venco Group dat een markt probeert te ontwikkelen voor duurzame eieren en daarbij ketenpartners nodig heeft.

College 2: Bedrijfsmodellen en keteninnovatie 
16 november 2016 - Dr. Emiel F.M. Wubben, Universitair hoofddocent, Leerstuurgroep Bedrijfskunde, WUR

 • Waarop focust u zich met uw business model, zodat u optimaal knelpunten reduceert en mogelijkheden benut?
 • Hoe kunnen keten- en netwerkinnovaties helpen om bedrijven een antwoord te bieden voor de uitdagingen waar de agrivoedingsbedrijven en de sector als geheel voor staan?
 • Wat moet u doen om een gezamenlijk innovatieproject te starten en daarna tot een goed einde te brengen?

Het flexibel kunnen aanpassen van bedrijfsmodellen en het kunnen samenwerken met keten- en netwerkpartners is essentieel geworden voor agrivoedinsgbedrijven om te overleven in de markt. Efficiëntieverbeteringen waren altijd redelijk nauwkeurig te berekenen, maar samenwerken voor grotere verbeteringen en vernieuwing is hoogst onzeker, vereist goed en kritisch inzicht in eigen kennis en kunde, én het opbouwen van vertrouwen in diegenen met wie u samenwerkt. In dit college gaan wij in op de vraag wat nu eigenlijk de do’s en don’ts zijn bij samenwerking en gaan we aan de slag met het opbouwen van nieuwe bedrijfsmodellen, gericht op innovatie.

College 3: Financiën
23 november 2016 -  Prof.dr.ir. AGJM (Alfons) Oude Lansink, Hoogleraar Bedrijfseconomie en directeur van de Wageningen School of Socia Sciences (WASS).  

 • Samenstelling jaarrekening
 • Ratio analyse op basis van de jaarrekening
 • Rentabiliteit investeringen

Het college financieel management introduceert de cursist in de jaarrekening van bedrijven en laat zien welke informatie uit de jaarrekening kan worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in de financiële situatie.  Daarnaast besteedt dit college aandacht aan enkele methoden om de rentabiliteit van investeringen te bepalen.

College 4:  Hoe het denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering 
30 november 2016 - Prof. dr. Bert Kersten, Hoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT, Nyenrode Business Universiteit

 • Vaststellen van de voornaamste bottle neck in het bedrijf
 • Onderscheid maken tussen de kerncompetenties en andere werkzaamheden
 • Verhogen klanttevredenheid en efficiëntie door principes uit LEAN 

Goede logistieke processen kunnen veel geld en tevreden klanten opleveren. Slecht lopende processen daarentegen vragen onnodig veel geld, zorgen en aandacht en leiden tot veel ontevredenheid in de hele keten. In dit college gaan we in op doorloopsnelheid en verbetering van de keten; we behandelen de begrippen licht, vlug en precies en gaat in op de kernbeginselen van LEAN. 

College 5:  Leiderschap en innovatieve bedrijfsvoering 
7 december 2016 - Dr. Jaap Schaveling, associate professor Leadership & Cooperation, Nyenrode Business Universiteit

 • Wat zijn de belangrijkste speelvelden van leiderschap?
 • Een evolutionaire kijk op leiderschap
 • Hoe kunnen we zorgen dat we zelf en onze mensen in de groene zone blijven?

Leiderschap: Herkennen van het moment wanneer je toegevoegde waarde hebt voor de organisatie en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

Het vraagstuk waar Dr. Jaap Schaveling zich vooral mee bezig houdt is hoe we steeds weer beïnvloed worden door de omgeving, maar ook hoe we die omgeving kunnen beïnvloeden. Dat is de essentie van leiderschap, hoe word ik meer de speler in plaats van de bal? Aan de hand van de sociale psychologie, de evolutionaire psychologie en systeemdenken zullen we dit vraagstuk in kaart brengen inclusief concrete tools wat u kunt doen.

In organisaties zijn we vaak uit de flow en niet in de groene zone, zoals Jaap Schaveling dit benoemt. De zone waar de zaken meer vanzelf gaan, waar de zaken zowel op korte als langere termijn goed gaan. We laten onszelf en onze mensen vaak teveel leiden door allerlei onbewuste processen die we niet in de hand hebben. Deze bijeenkomst biedt inzichten en concrete tools om te zorgen dat we meer in de groene zone zitten.

College 6: Verandermanagement 

14 december 2016 - Dr. ing. René Weijers, Bestuursadviseur (René Weijers Bestuursadvies) en Executive Lecturer Verandermanagement Nyenrode Business Universiteit

Zijn we wel goed wijs in een verandering van tijdperk? Hoe krijg ik een verandering in mijn bedrijf voor elkaar? Hoe kan ik omgaan met complexiteit en dynamiek?  Wat is nodig voor een inspirerende aanpak gericht op resultaat dat er toe doet? René Weijers ‘staat stil bij verandering’ en zet een verfrissend perspectief neer geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.