boerderij academy

collegereeks business development en innovatie

7, 14, 21 en 28 november & 12 en 19 december 2018 | Nyenrode Business Universiteit

Leergang Bedrijfskunde voor Agribusiness

 

Programma

College Strategie

Dr. Jeroen van der Velden, Associate professor Strategy alignment and director of the Center for Strategy, Nyenrode Business Universiteit

Strategie is een patroon in een stroom van acties; of een consistente manier van handelen gedurende een bepaalde tijd (Mintzberg) 

De Nederlandse agrarische sector kenmerkt zich door haar innovatieve kracht, productiviteit en internationale concurrentiekracht. Desondanks staan rendementen en vraag onder druk als gevolg van onder meer veranderende regelgeving, duurzaamheid en prijsconcurrentie. Vanuit strategisch perspectief zal iedere speler in deze sector keuzes moeten maken hoe zich te onderscheiden, met wie samen te werken en op welke wijzen zich te organiseren. In zijn verhaal zal Jeroen van der Velden ingaan op strategische verandervraagstukken, de waarde van strategisch denken en wat men kan doen om het aanpassend vermogen van een organisatie te vergroten en de rol van het strategieproces daarbij.

Strategie in verandering

 • Wat is strategie nu eigenlijk?
 • De waarde van strategisch denken
 • Verandering in strategische stijlen
 • Het vergroten van het aanpassend vermogen

 

College Verandermanagement 

Dr. ing. René WeijersBestuursadviseur (René Weijers Bestuursadvies) en Executive Lecturer Verandermanagement Nyenrode Business Universiteit

Zijn we wel goed wijs in een verandering van tijdperk? Hoe krijg ik een verandering in mijn bedrijf voor elkaar? Hoe kan ik omgaan met complexiteit en dynamiek?  Wat is nodig voor een inspirerende aanpak gericht op resultaat dat er toe doet? René Weijers ‘staat stil bij verandering’ en zet een verfrissend perspectief neer geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

 

 

College De succesvolle ondernemer

Ger ZwartendijkDocent Ondernemerschap Nyenrode Business Universiteit 

Wat kenmerkt nu eigenlijk ervaren, succesvolle ondernemers? Gaat het er om wie ze zijn, of gaat het er juist om wat ze doen en hoe ze denken? In deze masterclass zal het ondernemerssucces vanuit een drietal invalshoeken worden bekeken. Ten eerste vanuit de klassieke invalshoek: vanuit wie ze zijn. Zijn er kenmerken te vinden die ondernemers gemeenschappelijk hebben, zijn ze ontwikkelbaar en zijn ze herkenbaar voor u? Ten tweede vanuit gedrag, ondernemen is leren door te doen, maar betekent dat uitproberen, vallen en weer opstaan of juist ver voorruit plannen? En als laatste hoe ondernemers denken. Hoe maken ondernemers beslissingen en hoe redeneren ze? Welke argumenten gebruikt u eigenlijk als u een nieuw idee inschat op waarde?

 

 

College Financiën

Prof.dr.ir. AGJM (Alfons) Oude Lansink, Hoogleraar Bedrijfseconomie en directeur van de Wageningen School of Social Sciences (WASS). i.s.m. Jaap Sok Msc.Universitair docent Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit

 • Samenstelling jaarrekening
 • Ratio analyse op basis van de jaarrekening
 • Rentabiliteit investeringen

Het college financieel management introduceert de cursist in de jaarrekening van bedrijven en laat zien welke informatie uit de jaarrekening kan worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in de financiële situatie.  Daarnaast besteedt dit college aandacht aan enkele methoden om de rentabiliteit van investeringen te bepalen.

 

 

College Samenwerken & Leiderschap 

Dr. Jaap Schaveling, associate professor Leadership & Cooperation, Nyenrode Business Universiteit

 • Wat zijn de belangrijkste speelvelden van leiderschap?
 • Een evolutionaire kijk op leiderschap
 • Hoe kunnen we zorgen dat we zelf en onze mensen in de groene zone blijven?

Leiderschap: Herkennen van het moment wanneer je toegevoegde waarde hebt voor de organisatie en de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

Het vraagstuk waar Dr. Jaap Schaveling zich vooral mee bezig houdt is hoe we steeds weer beïnvloed worden door de omgeving, maar ook hoe we die omgeving kunnen beïnvloeden. Dat is de essentie van leiderschap, hoe word ik meer de speler in plaats van de bal? Aan de hand van de sociale psychologie, de evolutionaire psychologie en systeemdenken zullen we dit vraagstuk in kaart brengen inclusief concrete tools wat u kunt doen.

In organisaties zijn we vaak uit de flow en niet in de groene zone, zoals Jaap Schaveling dit benoemt. De zone waar de zaken meer vanzelf gaan, waar de zaken zowel op korte als langere termijn goed gaan. We laten onszelf en onze mensen vaak teveel leiden door allerlei onbewuste processen die we niet in de hand hebben. Deze bijeenkomst biedt inzichten en concrete tools om te zorgen dat we meer in de groene zone zitten.


College  Hoe het denken in ketens leidt tot een betere bedrijfsvoering 

Prof. dr. Bert KerstenHoogleraar Bedrijfsprocessen & ICT, Nyenrode Business Universiteit

 

 

 

 

 • Vaststellen van de voornaamste bottle neck in het bedrijf
 • Onderscheid maken tussen de kerncompetenties en andere werkzaamheden
 • Verhogen klanttevredenheid en efficiëntie door principes uit LEAN 

Goede logistieke processen kunnen veel geld en tevreden klanten opleveren. Slecht lopende processen daarentegen vragen onnodig veel geld, zorgen en aandacht en leiden tot veel ontevredenheid in de hele keten. In dit college gaan we in op doorloopsnelheid en verbetering van de keten; we behandelen de begrippen licht, vlug en precies en gaat in op de kernbeginselen van LEAN. 


meld u nu aan downloag brochure